fbpx Skip to main content

WEWNĘTRZNY SYSTEM KONTROLI

Wewnętrzny System Kontroli

Kontrola obrotu towarami i usługami o znaczeniu strategicznym jest jednym z elementów zarządzania przedsiębiorstwem, który stanowi ważne ogniwo w polityce bezpieczeństwa zarówno o zasięgu krajowym, jak i globalnym. Wdrożony i funkcjonujący w organizacji Wewnętrzny System Kontroli (WSK) chroni przed podejmowaniem działań i zawieraniem transakcji niezgodnych z prawem krajowym, wspólnotowym oraz zobowiązaniami międzynarodowymi. System WSK porządkuje i reguluje zasady międzynarodowego obrotu w zakresie handlu uzbrojeniem, sprzętem wojskowym, towarami i technologiami tzw. podwójnego zastosowania oraz usługami o znaczeniu strategicznym.

Podstawą wdrożonego Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK) jest znajomość aktualnych przepisów prawa, weryfikacja partnerów handlowych i kontrahentów oraz znajomość parametrów technicznych i możliwości wykorzystania oferowanych towarów.

Polityka WSK pozostaje do wglądu na pisemną prośbę osoby zainteresowanej.