fbpx Skip to main content

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Transactor Security Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie cyfryzacji firmy Transactor Security poprzez umożliwienie prowadzenia działalności w warunkach pandemicznych i kompleksową obsługę klienta w sposób zdalny, przy wykorzystaniu elearningu.” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19, działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację. Projekt dofinansowany ze środków UE ze specjalnej linii budżetowej REACT-EU. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Celem projektu jest wdrożenie innowacji procesowej i cyfryzacji procesów znacznie usprawniających działalność firmy oraz „uodporniających” ją na wpływy zagrożenia epidemicznego, w tym pandemii COVID-19.

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu nastąpi wdrożenie nowych, odpornych na pandemie i inne wypadki losowe, metod serwisu i szkoleń. Projekt umożliwi pracę online, pracę zdalną jak również automatyzację procesów pozwalających na funkcjonowanie w strukturze rozproszonej.

Wartość projektu: 249 500,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 212 075,00 zł