fbpx Skip to main content

EOD SPRZĘT PIROTECHNICZNY

RĘCZNE SKANERY RTG

TESTY DO IDENTYFIKACJI I WYKRYWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH

ZAPALARKI MINERSKO-PIROTECHNICZNE

ZESTAWY LINOWO-HAKOWE

PRZENOŚNE SYSTEMY RTG

ROBOTY I WYRZUTNIKI PIROTECHNICZNE

BREACHING – SYSTEMY DO WEJŚĆ WYBUCHOWYCH

DETEKTORY DO WYKRYWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH

NARZĘDZIA PIROTECHNICZNE

WIDEOENDOSKOP X1000

LUSTRO INSPEKCYJNE SE001810

KAMERA TAKTYCZNA – Bounce Ball

KOSZ PRZECIWWYBUCHOWY TS 1000

Manipulator teleskopowy EOD000122