fbpx Skip to main content

KRYMINALISTYKA

Walizki i materiały kryminalistyczne

Wielofunkcyjny system do badań śladów traseologicznych i daktyloskopijnych- TRASOSCAN

System do identyfikacji balistycznej – BALSCAN

System do badania śladów mechanicznych – TOOLSCAN

Urządzenie wraz z oprogramowaniem do porównywania śladów daktyloskopijnych – DACTYSCOPE

Mikroskop porównawczy VisionX Projectina

Oprogramowanie do tworzenia portretów pamięciowych – EFIT 6