fbpx Skip to main content

SYSTEM DETEKCJI I NEUTRALIZACJI DRONÓW – FORTRESS

PEŁNA OCHRONA TERENU 360°

System bezpieczeństwa dronów Fortress dostarcza użytkownikowi skalowalne i modułowe rozwiązanie do wykrywania, lokalizowania, identyfikowania i odpierania (kontrolowanego przejęcia) potencjalnych zagrożeń z powietrza.

Za pomocą sztucznej inteligencji opartej na rozpoznawaniu wzorców częstotliwości radiowej, radaru lub wideo, oprócz bieżącej pozycji i trajektorii drona, określa także bieżącą pozycję i ślad śledzenia pilota drona. Ponadto, są udostępniane informacje, takie jak marka i model, a także dodatkowe dane, takie jak potencjalna ładowność i zasięg wykrytego drona.

System Fortress oferuje kompleksowe funkcje do detekcji wszystkich częstotliwości. Inteligentny system nie ulega zwodzeniu przez inne obiekty, takich jak lot ptaków, balony czy latawce.

▪ Pokrycie chronionego obszaru kopułą 360°
▪ Unikalne rozwiązanie detekcji i śledzenia dronów w 3D
▪ Kontrolowane przejęcie z wykorzystaniem technologii RF Cyber (Geofence & Lądowanie w strefie bezpiecznej)
▪ Wykrywanie komercyjnych dronów + opcja własnej konfiguracji (DIY)
▪ Wykrywanie i ochrona przed rojem dronów
▪ Detekcja: Przyjaciel (Friend) i Wróg (FoE)
▪ Analiza obrazów przy pomocy sztucznej inteligencji na podstawie wideo do detekcji i śledzenia dronów
▪ Zarządzanie alarmami
▪ Nagrywanie 24/7 i synchroniczne odtwarzanie
▪ Strefy alarmowe w z workflow
▪ Możliwa detekcja multisensorowa (RF Cyber, RF, Radar, Optyka)
Kontakt

SKUTECZNA OCHRONA

System detekcji i neutralizacji Fortress alarmuje, gdy tylko zostanie włączona zdalna kontrola drona w pobliżu obszaru chronionego. Działania zaradcze mogą zostać podjęte jeszcze przed rozpoczęciem startu drona. Możliwości zastosowań są praktycznie nieograniczone. Typowe scenariusze obejmują ochronę budynków rządowych, zakładów karnych, obszarów handlowych i przemysłowych, elektrowni, lotnisk czy stadionów.

Kilka systemów można dowolnie połączyć w jeden wieloczujnikowy system, gwarantujący skuteczną ochronę większego obszaru. Jeden lub więcej system oraz integrujące oprogramowanie zarządzania obwodem pozwalają na ciągłe monitorowanie otoczenia 24/7 .

BEZPIECZNE PRZEJĘCIE

System rozpoznaje typ i model drona, jego status (przyjaciel/wróg), śledzi jego trajektorię a w razie naruszenia strefy ochrony, przejmuje zdalnie kontrolę nad dronem, kierując go do ustalonej wcześniej strefy bezpiecznego lądowania, gdzie po wylądowaniu może zostać zneutralizowany. Ten nowatorski sposób ogranicza do minimum ryzyko zagrożenia życia i zdrowia a także uszkodzenia mienia, które towarzyszy standardowym sposobom neutralizacji dronów.

System Fortress pozawala na zarządzenie chronioną przestrzenią powietrzną dzięki dedykowanej aplikacji, która umożliwia podgląd  3D strefy i wszystkich obiektów, które znajdują się w jej pobliżu.