fbpx Skip to main content

STACJONARNY SYSTEM DO DETEKCJI I NEUTRALIZACJI DRONÓW – FORTRESS

FORTRESS - ROZPOZNAWANIE I NEUTRALIZACJA ZAGROŻEŃ Z POWIETRZA

SecuriDrone Fortress to rozwiązanie, które rozpoznaje, lokalizuje i identyfikuje zagrożenia z powietrza. Wyposażony w specjalistyczne sensory, potrafi przejąć kontrolę nad dronem, który naruszył strefę ochrony, po czym bezpiecznie przekierować go do wcześniej wyznaczonego miejsca lądowania. System Fortress nie tylko namierza, identyfikuje i neutralizuje drony. Potrafi także namierzyć i śledzić pozycję pilota. Nieprzerwane skanowanie przestrzeni powietrznej minimalizuje wystąpienie zagrożeń ze strony dronów, które są rozpoznawane z dużej odległości, zaraz po włączeniu drona, jeszcze przed jego startem!

System Fortress to idealna propozycja dla ochrony lotnisk, infrastruktury krytycznej, wojskowej, muzeów czy dużych przedsiębiorstw, gdzie naruszenie przestrzeni powietrznej niesie ryzyko wycieku kluczowych danych, bądź po prostu stwarza bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa.

System Fortress działa według następującego schematu:

5 głównych powodów,

dla których warto użyć
systemu Fortress

1. Całkowite śledzenie

Bieżąca pozycja i trasa lotu drona, jak i bieżąca pozycja oraz ślad śledzenia pilota drona- oba istotne elementy zagrożenia- są wykrywane, lokalizowane i wyświetlane przy użyciu sztucznej inteligencji i obrazu wideo.

2. Wielosensorowy system o wysokiej wydajności

System SecuriDrone Fortress w pełni polega na zastosowanych sensorach cyber RF, RF, radarowych czy wizualnych, wykorzystując każdy z nich, w celu skutecznej detekcji
w każdym przypadku. 

3. Kontrolowane przejęcie

Bezpieczeństwo osób postronnych musi być zapewnione. Dlatego dbamy o to, aby drony naruszające przestrzeń powietrzną były przejmowane i nakierowywane do miejsca bezpiecznego lądowania w wcześniej zdefiniowanej strefie, bez zakłócania innych kanałów częstotliwości.

4. Najwyższy standard bezpieczeństwa

SecuriDrone Fortress nie jest mylony przez ptaki, balony czy latawce dziecięce. Wszystkie częstotliwości zawsze mogą być niezawodnie przechwytywane.

5. Zróżnicowane opcje wdrożenia

To rozwiązanie bezpieczeństwa dronów nadaje się do ochrony budynków rządowych,
więzień, obszarów biznesowych i przemysłowych, elektrowni, lotnisk, stadionów i innych.

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA SECURIDRONE FORTRESS

KLUCZOWE CECHY SECURIDRONE FORTRESS

▪ Pokrycie kopułą ochronną 360°  
▪ Unikalne rozwiązania 3D detekcji i śledzenia systemów bezzałogowych statków powietrznych 
▪ Kontrolowane przejęcie przy użyciu technologii RF Cyber (Geofence i lądowanie w strefie bezpiecznej)
▪ Detekcja komercyjnych dronów/self-made i aparatur RC
▪ Detekcja i ochrona przed rojów
▪ Identyfikacja Friend & FoE (przyjaciel i wróg) 
▪ Oparta na AI analiza obrazu do detekcji i śledzenia dronów
▪ Zarządzanie alarmami
▪ Ochrona z nagrywaniem strefy 24/7
▪ Strefy alarmowe 3D
▪ Portfolio multisensorowe (RF Cyber, RF, Radar, Optyka)
▪ Integracja czujników i sensorów dostosowana do każdej potrzeby

REKOMENDOWANE SENSORY CYBER RF

Sensor Cyber Radio Frequency (cRF) to główny sensor w systemie detekcji dronów, który umożliwia przejęcie kontroli
nad dronem bez użycia jammingu. Zastosowana technologia to dekodowanie protokołu komunikacji pomiędzy dronem
a nadajnikiem. Wykrywa 95% wszystkich częstotliwości w dronach komercyjnych. Kąt pokrycia wynosi 360 stopni.
Zakres częstotliwości
Zasięg Detekcji
Zasięg Obrony
Zakres detekcji
Detekcja wysokości
Dokładność
Warianty

RF Cyber HA & GL (v1)

400MHz – 6GHz (360°)

3,2 km
1,6 km

Drony komercyjne/self-made i aparatury RC

TAK

GPS- pozycja uzyskiwana z danych telemetrycznych

Stacjonarny, przyczepa lub mobilny

RF Cyber Tactical (v2)

400 MHz – 6 GHz (360°)

4,7 km
4,0 km

Drony komercyjne/self-made i aparatury RC

TAK

GPS- pozycja uzyskiwana z danych telemetrycznych

Stacjonarny, przyczepa, mobilny lub plecak

RF Cyber LR

400 MHz – 6 GHz (30°/30°)

8 km
5 km

Drony komercyjne/self-made i aparatury RC

TAK

GPS- pozycja uzyskiwana z danych telemetrycznych

Stacjonarny, przyczepa lub mobilny

INNE SENSORY SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBWODEM

RADAR PASYWNY

Passive Doppler Radar-Sensor

 • Zwiększa detekcje częstotliwości dronów do 99,9%
 • Zastosowana technologia: detekcja i śledzenie obiektów przez przetwarzanie źródeł odbić iluminacji w środowisku,
 • Kąt pokrycia: 360 stopni.

SENSOR OPTYCZNY

Optical Sensor Camera

 • Weryfikacja optyczna potencjalnych zakłóceń
 • Dodatkowy sensor niezbędny do świadomości sytuacyjnej i zarządzania ryzykiem
 • Zastosowana technologia: sztuczna inteligencja i zastosowane algorytmy umożliwiają automatyczne śledzenie wykrytego drona

SYSTEM ZARZĄDZANIA OBWODEM

TWOJE ZINTEGROWANE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA

Głównym elementem łączące nasze systemy bezpieczeństwa dronów Fortress i Fortress Go jest System Zarządzania Obwodem. Jest to stanowisko komputerowe, ze specjalistycznym oprogramowaniem, łączący wszystkie zastosowane sensory w jedno centrum bezpieczeństwa, gdzie na bieżąco otrzymujesz informację o zagrożeniach. Umożliwia on monitorowanie chronionej przestrzeni powietrznej poprzez wykrywanie dronów i ich pilotów a także innych obiektów naruszających strefę.

PRZEWAGI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU

 • Jasna prezentacja informacji na mapie
 • Możliwe wczesne przeciwdziałanie zagrożeniom
 • Ciągłe rejestrowanie wszystkich zdarzeń
 • Integracja różnych typów czujników
 • Połączenie z istniejącymi systemami oraz możliwość integracji z zewnętrznymi systemami uzupełniającymi
 • Nieograniczona możliwość rozszerzeń systemu

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW

Plan witryny

Informacje dotyczące zidentyfikowanych obiektów w przestrzeni powietrznej są wizualizowane na planie witryny, odniesionym w przestrzeni trójwymiarowej, z podaniem lokalizacji geograficznej i wysokości. Oznacza to, że detekcja i jej ruch mogą być wyświetlane przestrzennie w czasie rzeczywistym.

Opcje

Ślad pokazuje trasę, którą przebył zidentyfikowany obiekt. Ponadto możliwe jest wyświetlenie linii pod zidentyfikowanym obiektem, wizualizującej wysokość na planie witryny i pokazującej potencjalne miejsce zrzutu powietrznego. Podczas poszukiwań pozwala to także na dość dokładne wyświetlenie obliczonego punktu uderzenia. W ramach systemu użytkownik może również zdefiniować konkretne obszary na planie witryny jako strefy szczególnej ważności. Strefy są trójwymiarowymi obiektami o powierzchni zdefiniowanej przez użytkownika i określonej wysokości. Zdarzenie naruszenia strefy jest następnie powiązane z istniejącym alarmem detekcji, a strefa będzie wyświetlana w przypadku alertu.

Wyświetlanie

Detekcja jest podświetlana kolorem, co ułatwia szybkie mapowanie alarmu. Dodatkowe informacje, takie jak wysokość, prędkość, typ obiektu i nazwa modelu, również są wyświetlane.

Alarm

Zdarzenia z czujników i procesów systemowych powodują uruchomienie alarmu. Oprócz planu witryny, dostępna jest także lista alarmów, gdzie są wyświetlane wszystkie zdarzenia, co pozwala użytkownikowi na interakcję z alarmem i jego edycję.

Strumienie wideo

Możliwe jest także aktywowanie analizy wideo z rozpoznawaniem obiektów. Strumienie wideo opierają się na przetwarzaniu obrazu i algorytmach sztucznej inteligencji. Jeśli obiekt zostanie zidentyfikowany na obrazie wideo, zostanie to bezpośrednio podkreślone ramką w kolorze na strumieniu. Kamery PTZ mogą być również automatycznie skierowane w stronę zidentyfikowanego obiektu, aby zawsze znajdował się w centrum obrazu wideo. Dodatkowo, alarm może być uruchomiony przy detekcji wideo.

Obrona przed dronami

Oprócz integracji systemów czujników do wykrywania obiektów, możliwe jest także zintegrowanie systemów do aktywnej obrony przed dronami. Zazwyczaj zaleca się stosowanie technologii cyber RF do kontrolowanego przejęcia.

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami!

Zapraszamy do zamówień naszych systemów. Zakup może odbyć się poprzez zamówienie e-mailowe:

 • security@transactor-security.pl
 • katarzyna.niebrzydowska@transactor-security.pl
 • jozef.cierniak@transactor-security.pl