fbpx Skip to main content

RĘCZNY DETEKTOR SUBSTANCJI CHEMICZNYCH - RAID M100

Detektor RAID M100

Ręczne detektory substancji chemicznych RAID-M oparte są na sprawdzonej zasadzie spektrometrii ruchliwości jonów (IMS). Zostały zaprojektowane na potrzeby wykrywania, poszukiwania i lokalizowania Bojowych Środków Chemicznych (BSCh) oraz Toksycznych Środków Przemysłowych (TSP) na personelu, elementach wyposażenia, pojazdach oraz na podłożu.
W ofercie dostępne są dwie wersje RAID-M. Jako źródło promieniowania detektor RAID-M 100 wykorzystuje izotop niklu 63Ni w niskim stężeniu, natomiast wersja RAID-MNR opiera się na nieradioaktywnym zjawisku fotojonizacji wysokoenergetycznej (HEPI). Poza rodzajem źródła promieniowania, oba systemy są z zewnątrz identyczne, działają w oparciu o takie same granice detekcji i wykorzystują do pracy te same materiały eksploatacyjne.

Karta katalogowa