fbpx Skip to main content

System do detekcji i identyfikacji zagrożeń biologicznych - REBS

System do detekcji i identyfikacji zagrożeń biologicznych – REBS

Służy do detekcji i identyfikacji zagrożeń biologicznych. System w sposób ciągły pobiera próbki i automatycznie analizuje środowisko pod kątem patogenów, od bakterii, wirusów i toksyn, a nawet zagrożeń mieszanych. REBS działa na zasadzie spektroskopii Ramana. Jest w stanie zidentyfikować setki patogenów, a jego architektura umożliwia zdalne dodawanie nowych zagrożeń poprzez proste aktualizacje oprogramowania — możliwe do osiągnięcia w ciągu 24 godzin od wstępnego pobrania próbki i analizy.

Zalety:

 • Niezawodna i szybka identyfikacja zagrożeń
 • Możliwość szybkiego dodawania „nowych” zagrożeń
 • Wytrzymała konstrukcja
 • Zminimalizowana ilość fałszywych alarmów
 • Może być używany jako samodzielne urządzenie na zewnątrz lub wewnątrz budynku.
 • Może być montowany na samochodzie lub w obudowie.
 • Niski koszt materiałów eksploatacyjnych – jedynie wymiana kaset.
 • Jednoczesna identyfikacja setki zagrożeń i ich mieszanin
 • Ciągła/autonomiczna praca z identyfikacją niemal w czasie rzeczywistym.
 • Ciągła praca na jednej kasecie przez 24 dni
 • Możliwość zatrzymania pracy urządzenia (kasety) i ponownego wznowienia.
 • Zasilanie bateryjne przez 12 godzin pracy.
 • Gotowość do pracy w sieci i zdalnego monitorowania
 • Możliwość dostosowania do zmieniających się środowisk
 • Archiwizacja próbki zgodna z metodą identyfikacji PCR
 • Wykonywanie pomiarów spektralnych pojedynczych komórek/cząstek
 • Identyfikacja zagrożeń za pomocą porównań widmowych z bazami danych
 • Czułość: 150-200 PPL
 • Czas do alarmu: 20-30 minut
Karta katalogowa