fbpx Skip to main content

HAZMATCAD Plus ™ Detektor niebezpiecznych substancji chemicznych

HAZMATCAD Plus ™ to wielofunkcyjny detektor, który wykrywa i klasyfikuje chemiczne środki bojowe paraliżujące, substancje żrące z wbudowanym układem czujników elektrochemicznych dla toksycznych chemikaliów przemysłowych (TIC).
HAZMATCAD Plus ™ jako metodę wykrywania wykorzystuje zarówno detektor powierzchniowej fali akustycznej (AFP), jak i matrycę czujników elektrochemicznych. Urządzenie oferuje dwa tryby działania, jeden do pracy ogólnej, oraz drugi z wysoką czułością, obniżając próg alarmowy 10-krotnie.

Detektor HAZMATCAD Plus ™ służy do wykrywania środków bojowych paraliżujących oraz substancji żrących i oferuje dwie kluczowe zalety w porównaniu z innymi powszechnie stosowanymi technologiami. Identyfikacja odbywa się za pomocą wieloelementowego układu czujników, który tworzy określony wzór reakcji chemicznej. Dodatkowo HAZMATCAD Plus ™ wykorzystuje innowacyjny kolektor, który definiuje próbkę, eliminując niedocelowe i wzbogacając docelowe środki chemiczne.

Wykrywane bojowe środki chemiczne:

• VX,
• GA (Tabun),
• GB (Sarin),
• GD (Soman),
• HD (Iperyt siarkowy),
• HN3 (Iperyt azotowy),
• AC (Cyjanowodór),
• CG (Fosgen),
• Gazy halogenowe [chlor (Cl2), brom (Br2), dwutlenek
azotu (NO2)] • Gazy wodorkowe [Arsyna (AsH3), Diboran (B2H6),
Siarkowodór (H2S), Cyjanowodór (HCN)]

Karta katalogowa