fbpx Skip to main content

ZINTEGROWANY SYSTEM JAKOŚCI
ISO i AQAP

      Zintegrowany system jakości ISO i AQAP

Zintegrowany system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 oraz AQAP 2110 umożliwia utrzymywanie wysokiej jakości produktów oraz wszystkich procesów biznesowych, które mają wpływ na jakość oferowanych produktów i usług. Sprawne działanie systemu i jego doskonalenie gwarantuje, że wszystkie procesy są monitorowane pod względem skuteczności i efektywności oraz przystosowywane do ciągle zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych oraz do zmieniających się wymagań klienta.
Wprowadzono dodatkowe wymagania związane z zarządzaniem konfiguracją, zarządzaniem ryzykiem przy realizacji kontraktu oraz ogólne zasady współpracy z Przedstawicielstwami Wojskowymi.

POLITYKA JAKOŚCI

Monitorowanie stopnia zadowolenia Klienta

W celu monitorowania stopnia zadowolenia Klienta z usług świadczonych przez firmę Transactor Security, opracowana została ankieta oceny zadowolenia Klienta, która dystrybuowana jest do naszych Klientów bezpośrednio (osobiście lub w wersji elektronicznej).