fbpx Skip to main content

HazCat 2.0 PRO

HazCat 2.0 Pro– zestaw przeznaczony do klasyfikacji, identyfikacji i weryfikacji znanych i nieznanych materiałów/substancji (broń jądrowa/chemiczna/biologiczna/narkotyki). Umożliwia wykonywanie badań terenowych/polowych. Zestaw zawiera szeroką gamę odczynników i testów chemicznych wraz z osprzętem do wstępnej oceny, rozpoznania właściwości niebezpiecznych substancji chemicznych oraz typowania i rozróżniania grup lub indywidualnych substancji niebezpiecznych drogą eliminacji.
Zestaw wyposażony jest w szczegółowe procedury postępowania oraz plansze tzw. „flowcharts” dla poszczególnych toków analitycznych m.in.: rozpoznanie atmosfery, laboratoriów, cieczy, ciał stałych, kwasów, w celu prawidłowej klasyfikacji, identyfikacji i weryfikacji substancji.

➢ Zestaw umożliwia rozpoznanie właściwości substancji chemicznych:
• wybuchowe – próba udarowa
• wybuchowe – próba płomieniowa
• palność
• rozpuszczalność w wodzie
• reaktywność z wodą
• prężność par i lotność
• odczyn pH